Piosenka Umarłego – Julian Tuwim

W filmie pragniemy pokazać piękno architektury Szlaku Cmentarzy I Wojny Światowej z ukazaniem tragedii, które za tym pięknem się kryją. Wiele takich cmentarzy znajduje się na terenie Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Pasma Brzanki i w ich sąsiedztwie. Być może niektóre z nich staną się punktem podczas Waszych wakacyjnych wycieczek na teren Pogórza Karpackiego. „Piosenka umarłego” to wiersz Juliana Tuwima, do którego nagraliśmy muzykę i zdjęcia. W produkcję tego filmu bezinteresownie zaangażowało się wielu ludzi, którym już teraz bardzo dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *