Dolinia Mnikowska w 60 sekund

Dolinę możemy podzielić na 2 części:
📌 północną od strony parkingu (Mników pętla) do obrazu Matki Boskiej Skalskiej: występują tu liczne wychodnie skalne wraz z charakterystyczną roślinnością kserotermiczną. Nie brakuje tutaj również lasów łęgowych wokół rzeki Sanki. Woda w całej rzece ma I klasę czystości czyli można pokusić się ze stwierdzeniem, że nadaje się do picia bez przegotowania. Na początku doliny znajduje się źródło, które po kilkunastu metrach trafia do Sanki. Woda zdatna do picia – na pobliskiej tablicy możemy nawet przeczytać skład mikro- i makroelementów.
📌 część południowa jest pokryta lasem. Występują tutaj łęgi – drzewostan w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz buczyny – na stokach doliny. Dodatkowo w samej dolinie występują grądy. 

✅ Zlokalizowane na terenie Doliny Mnikowskiej ławki ze stołami to doskonałe miejsca do drobnego piknikowania i odpoczynku.
✅ Jaskinie: w Dolinie Mnikowskiej jest 10 jaskiń. Największa z nich to jaskinia nad obrazem Matki Boskiej Skalskiej, co zresztą staraliśmy się pokazać na filmie.
✅ Obraz Matki Boskiej Skalskiej. Wykonany został w 1863 roku przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego. W ogóle należy się drobne wyjaśnienie: podobno w pobliskiej jaskini ukrywali się powstańcy styczniowi a samo miejsce – jaskinię miała wskazać powstańcom Matka Boska.
✅ Dolinę Mnikowską odwiedził Karol Wojtyła – 27 kwietnia 1952 roku. Wówczas przybył na nogach z Salwatoru w Krakowie. Chcąc uczcić wizytę późniejszego Jana Pawła II, odprawiane są cykliczne nabożeństwa w najbliższą niedzielę 27 kwietnia. Według ludowych przekazów Dolina Mnikowska była miejscem romantycznych spotkań króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny.
✅ Dogodny dojazd: z Krakowa można dojechać samochodem w niespełna 30 minut. Z drugiej strony, z centrum Krakowa kursują autobusy komunikacji miejskiej oraz prywatne busy dojeżdżają pod samą dolinę. Parking oraz przystanek autobusowy znajduje się dokładnie na początku doliny. Trasa przez dolinę przystosowana jest do poruszania się z wózkiem lub na rowerze. —- Dodać jeszcze musimy, że teren Doliny jest rezerwatem czyli można poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach. Jeżeli podoba się taka recenzja to prośba o komentarz – będzie to dla nas sygnał aby przygotowywać inne, kolejne miejsca w ten sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *