Dolina Kobylańska – czynna ochrona siedlisk kserotermicznych

Byliście w Dolinie Kobylańskiej? W ramach projektu „Parki Krajobrazowe na TAK” prowadzimy tam czynną ochronę siedlisk naskalnych i kserotermicznych 💪❤️🌞. 
✅ Po co to robimy? Kiedyś na tym terenie prowadzono gospodarkę pasterską. Wówczas na nasłonecznionych zboczach wypasały się zwierzęta, które ograniczały wzrost drzew i krzewów. Dzięki temu w części doliny dominowały ciepłolubne zbiorowiska naskalne. W wyniku zaprzestania 🤚 działalności pasterskiej, zbiorowiska te zarosły. Nasze działania mają na celu ich przywrócenie ale również w znaczący sposób zwiększą też różnorodność biologiczną oraz atrakcyjność krajobrazową tego miejsca. W drugiej części Doliny w dalszym ciągu występują zbiorowiska leśne. 
————- 
✅ Działania prowadzone są w ramach projektu: „Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *